om jai shiv omkara lyrics

Om jai shiv omkara lyrics in English

Om jai shiv omkara lyrics


Om jai shiv omkara lyrics Details:

om jai shiv kara is a bhakti by which student can in lighten there brain to get motivated toward  studies mainly on vasant panchami it is said that if you praise goddess Saraswati  you will get success in studies

Om jai shiv omkara lyrics:Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata।
Sadaguna Vaibhava Shalini, Tribhuvana Vikhyata॥
Jai Saraswati Mata
Chandravadani Padmasini, Dyuti Mangalakari।
Sohe Shubha Hansa Sawari, Atula Tejadhari॥
Jai Saraswati Mata
Bayen Kara Mein Veena, Dayen Kara Mala।
Shisha Mukuta Mani Sohe, Gala Motiyana Mala॥
Jai Saraswati Mata॥
Devi Sharana Jo Aye, Unaka Uddhara Kiya।
Paithi Manthara Dasi, Ravana Samhara Kiya॥
Jai Saraswati Mata
Vidya Gyana Pradayini, Gyana Prakasha Bharo।
Moha Agyana Aur Timira Ka, Jaga Se Nasha Karo॥
Jai Saraswati Mata॥
Dhupa Deepa Phala Mewa, Maa Swikara Karo।
Gyanachakshu De Mata, Jaga Nistara Karo॥
Jai Saraswati Mata
Maa Saraswati Ki Aarti, Jo Koi Jana Gave।
Hitakari Sukhakari Gyana Bhakti Pave॥
Jai Saraswati Mata
Jai Saraswati Mata, Jai Jai Saraswati Mata
Sadaguna Vaibhava Shalini, Tribhuvana Vikhyata॥
Jai Saraswati Mata

om jai shiv omkara lyrics
om jai shiv omkara lyrics


Post a Comment

0 Comments